De naam Ligne

Ligne (spreek uit als 'lienje') is de oorspronkelijke naam van deze plek en houdt verband met buurtschap de Ligne en de linde. De lindeboom waaronder men elkaar vroeger ontmoette en vergaderde, precies zoals het nieuwe gebied in Sittard ook een ontmoetingsplek is van bewoners, studenten, docenten en bezoekers van het filmhuis, de bibliotheek en het museum.

Het nieuwbouwproject had oorspronkelijk als werktitel de naam De Dobbelsteen. In 2012 hebben de betrokken partijen iedereen in de gelegenheid gesteld te stemmen op één van vier nieuwe namen voor de nieuwe ontmoetingsplek van Sittard. Ligne bleek veruit de meest favoriete naam.

Lees in het nieuwsbericht meer over de nieuwe naam Ligne.
 Aanmelden nieuwsbrief