Aanleg 'zessprong'

Dinsdag 30 mei beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de zgn. 'zessprong'. Dit is het nieuw aan te leggen knooppunt van o.a. het Jutta van Ravensbergpad, de Thur Laudystraat en de Deken Tijssenstraat. We beginnen met het opbreken van de verhardingen rondom de duikerbrug. De binnenstad blijft bereikbaar.

Wat gaan we doen?
Dinsdag 30 mei beginnen we met het opbreken van de bestaande verhardingen rondom de duikerbrug. Aansluitend brengen we het riool en nieuw straatwerk aan. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Binnenstad bereikbaar
Gedurende bovenstaande werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via een tijdelijke bypass van menggranulaat. Zo blijft de binnenstad bereikbaar voor verkeer.

Afsluiting Deken Tijssenstraat ter hoogte van duikerbrug
Op maandag 12 juni is de duikerbrug voor één dag helemaal afgesloten. Dit is helaas onvermijdelijk. We brengen dan het definitieve straatwerk van de rijweg aan op de brug. Verkeersregelaars leiden het verkeer die dag in goede banen via een omleiding.

Aanleg zgn. ‘zessprong’
Aansluitend aan bovengenoemde werkzaamheden leggen we de zogenaamde ‘zessprong’ aan. Dit is het knooppunt van o.a. het Jutta van Ravensbergpad, de Thur Laudystraat en de Deken Tijssenstraat. Deze werkzaamheden duren inclusief uitharding tot 28 juli. De Deken Tijssenstraat blijft tijdens deze werkzaamheden open, en de binnenstad blijft dus bereikbaar voor verkeer.

Afstemming
Bovenstaande planning is zorgvuldig afgestemd op de voorgenomen werkzaamheden aan de zakpalen in de Sittardse binnenstad.
Aanmelden nieuwsbrief