Update openbare ruimte

4 augustus 2016

De hevige regenval in mei en juni zorgde voor veel vertraging in de werkzaamheden rond en onder de brug Linde. We hebben er in de afgelopen weken alles aan gedaan om de brug Linde en de ingang van de Ligneparking nog voor de bouwvak open te kunnen stellen. Met succes, en het resultaat mag er zijn!

Haspelsestraat ter hoogte van Odaparking
Ook hier zijn de werkzaamheden klaar.

Rijksweg Noord / Rijksweg Zuid
Afgelopen week zijn de werkzaamheden bij de bushaltes afgerond en is de bebording geplaatst. De nieuwe straat is nu helemaal klaar voor het feestje van de ondernemers op de Rijksweg op 7 augustus. Vanaf maandag 8 augustus is de Rijksweg weer open voor alle verkeer in beide richtingen.

Het bouwteam van Ligne dankt u hartelijk voor uw inzet, geduld en prettige samenwerking in de afgelopen periode. We wensen u een fijne vakantie!

Klik hier voor meer fotoś.

Werkzaamheden na de bouwvakantie

Deken Tijssenstraat tot de brug Begijnenhofwal
Maandag 29 augustus gaan we weer voor u aan het werk. We starten dan in de Deken Tijssenstraat met het verwijderen van bestrating en het opbreken van de asfalt.  Doorlopend brengen we fundering en nieuw straatwerk aan.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Doorgaand verkeer wordt in deze periode omgeleid via het voormalig bouwterrein in de Haspelsestraat – Deken Tijssenstraat.

Haspelsestraat vanaf kruising Brandstraat/Voorstad tot en met het plein aan de Wolf en Hertzdahlstraat
Hier beginnen we in de week van 5 september met onze werkzaamheden. We verwijderen bestrating en leggen nieuw riool aan. Doorlopend brengen we fundering en nieuw straatwerk aan in twee weghelften. Dit om ervoor te zorgen dat aanwonenden bereikbaar blijven.

De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer wordt in deze periode over loopschotten geleid.
Aanmelden nieuwsbrief