Update openbare ruimte

9 september 2016 - De zomervakantie is alweer voorbij. Inmiddels zijn we weer een week druk aan het werk in de openbare ruimte rond Ligne. Tijd voor een korte update.

Haspelsestraat / Odaparking
In de Haspelsestraat is de coating aangebracht voor de markering van het fietspad. De vreemde situatie rond de zebra bij de Odaparking wordt straks vanzelf opgelost als de bypass van de beek niet meer nodig is. De Keutelbeek krijgt dan zijn normale loop weer terug, en het trottoir komt parallel aan de beek te liggen. De zebra sluit dan weer goed aan op een doorgaande route.

Haspelsestraat vanaf kruising Brandstraat/Voorstad tot en met het plein aan de Wolf en Hertzdahlstraat
Afgelopen maandag 5 september zijn we begonnen met opbreken van de bestrating. Om de veiligheid van voetgangers te kunnen waarborgen, moesten we de Haspelsestraat tijdelijk afsluiten. Onze excuses voor dit onverwachte ongemak! Inmiddels is de straat weer open en kunnen voetgangers en fietsers hun weg richting centrum en plein Ligne weer vervolgen via loopschotten.

Momenteel wordt de riolering aangebracht en volgende week beginnen we met de fundering. Daarna kunnen de stratenmakers aan de slag. Al met al zullen deze werkzaamheden ongeveer 5 weken gaan duren. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg richting centrum en plein Ligne vervolgen via loopschotten. De tijdelijke doorgang van Haspelsestraat naar de brug Begijnhof komt definitief te vervallen.

Rijksweg Noord / Rijksweg Zuid
Afgelopen week is ook hier coating aangebracht voor de fietspadmarkering. Op de Steenweg hebben we nog een aantal afzetpalen aangebracht. Op een paar kleine puntjes na zijn alle werkzaamheden in dit gebied nu afgerond.

Deken Tijssenstraat tot de brug Begijnenhofwal
Hier zijn de stratenmakers begonnen met het aanbrengen van de bestrating. Maandag 12 september wordt de weg voor 1 dag helemaal afgesloten. Dit is nodig om de verbinding te kunnen maken met de brug bij de Begijnenhofwal. Verkeer van en naar Kloosterplein/Kapittelstraat wordt omgeleid via bebording en verkeersregelaars. Dinsdag 13 september is de weg weer open voor al het verkeer.

Schootsvelden
De komende periode wordt er hard gewerkt om de Schootsvelden bij Ligne in te richten volgens het definitieve ontwerp van de landschapsarchitect. De archeologische werkzaamheden zijn vorige week afgerond. Nu kunnen we van start met de voorbereidende werkzaamheden om de koker van de Keutelbeek te slopen. We beginnen met een bypass van stalen damwanden.
Aanmelden nieuwsbrief