Groen is 't gras...

We krijgen veel complimenten over de ‘nieuwe’ beek bij Ligne. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En het wordt steeds mooier. Tijd voor een korte update van de werkzaamheden.

Beek
Nu het water weer door de bedding stroomt, bekleden we het talud met zgn. ‘bigslabs’. Dat zijn grote graszoden verstevigd met netten. Ideaal voor het snel leggen van een nieuw gazon.

Schootsvelden
Als alle bigslabs zijn aangebracht, verwijderen we vervallen leidingen die in de Schootsvelden nog in de grond zitten. Om te zorgen voor een goede afwatering, brengen we een drainagesysteem aan. Vervolgens bedekken we het terrein met een laag zand en leggen we een gefundeerde grasmat. Zo voorkomen we dat de grasmat onherstelbaar beschadigt als er straks evenementen worden gehouden.

Zessprong
Op de overgang van de duikerbrug aan de Deken Thijssenstraat naar het Jutta van Ravensbergpad, komt een zgn. ‘zessprong’. We leggen hier een natuurstenen pleintje aan met  zes paden richting de Schootsvelden. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                       

Plein Ligne
De nieuwe brug bij het plein begint vorm te krijgen. We zijn nu bezig met de bestrating en het aanbrengen van de leuningen. Daarna leggen we het terras aan bij het Noordblok aan de zijde van de beek.

Haspelsestraat centrumzijde
Er komt ook een leuning aan de zijde van de Haspelsestraat, op de plek waar de beek weer ondergronds gaat. Als die is aangebracht, werken we de bestrating verder af.
Aanmelden nieuwsbrief