Werkzaamheden rond Ligne

Update openbare ruimte Ligne, 30 september 2016

Haspelsestraat vanaf kruising Brandsstraat/Voorstad tot en met het plein aan de Wolf en Hertzdahlstraat
Het straatwerk is grotendeels klaar. Voetganger en fietsers kunnen over het nieuw aangebrachte straatwerk van en naar plein Ligne. Hartelijk dank aan alle bewoners en winkeliers voor de prettige samenwerking.

Schootsvelden
De voorbereidende werkzaamheden om de koker van de Keutelbeek te kunnen slopen, zijn in volle gang. De stalen damwanden worden aangebracht. Ook op de plek waar de beek straks uit de kokerduiker komt, gaan we de komende tijd diverse werkzaamheden uitvoeren.

Linde
Hier wordt het straatwerk de komende weken wat aangepast en bij de brug verder afgewerkt.

Meer foto’s.
Aanmelden nieuwsbrief