Openbare ruimte rond Ligne

Haspelsestraat vanaf kruising Brandstraat/Voorstad tot en met het plein aan de Wolf en Hertzdahlstraat
De riolering en de funderingslaag zijn grotendeels aangebracht. In het smalle gedeelte tussen de bebouwing aan de Haspelsestraat wordt de Keutelbeek niet opengelegd. Toch willen we zichtbaar maken dat de beek hier wel degelijk onder de straat doorloopt. Daarom heeft landschapsarchitect Lodewijk Baljon de natuurstenen goot vanaf de Parklaan naar de Haspelsestraat zo ontworpen dat de golvingen de stroming van de beek visualiseren. De goot en de bijbehorende afwateringsputjes worden nu aangebracht. Ook wordt de bestrating gelegd.

Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers hun weg richting het plein Ligne vervolgen via loopschotten. De tijdelijke doorgang van Haspelsestraat naar de brug Begijnenhof is definitief vervallen.

Keutelbeek
Om straks de koker van de Keutelbeek te kunnen slopen, maken we eerst een tijdelijke bypass van stalen damwanden. Dit is nodig om het water van de beek om te leiden. Vervolgens egaliseren we het terrein waar de tenten van het Oktoberfeest komen te staan. Om voldoende ruimte te kunnen maken voor het Oktoberfeest vervolgen we de werkzaamheden pas na de festiviteiten.

Wel gaan we de komende tijd nog diverse werkzaamheden uitvoeren bij de toekomstige uitmonding van de kokerduiker.

Deken Tijssenstraat tot de brug Begijnenhofwal
Hier zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond.

Linde
In de Linde zijn de afgelopen weken boomroosters en boombeschermingskorven aangebracht. De resterende bomen en bijbehorende roosters en korven volgen dit najaar.

Rijksweg Noord
Ook hier planten we in het najaar nog de bomen en hagen. Verder zijn hier alle werkzaamheden afgerond.

Meer foto's van bovenstaande werkzaamheden.
Aanmelden nieuwsbrief