Bomenplant

De werkzaamheden rond Ligne zijn weer in volle gang. De overkluizing van de beek wordt gesloopt en de laatste bomen worden aangeplant.

Aanplant Rijksweg Noord, Linde en gedeelte Haspelsestraat
Vandaag zijn we gestart met het planten van de bomen en hagen in de plantvakken van de Rijksweg Noord, Linde en een gedeelte van de Haspelsestraat.

De plantwerkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken duren. De eerste week planten we de bomen en hagen, de week erna volgen de palen met draad.

De werkzaamheden worden buiten de spitsuren uitgevoerd. Tijdens de plantwerkzaamheden zetten we een verkeersregelaar in.

Schootsvelden
Ook in de Schootsvelden zijn we druk aan het werk. De bodem van de bypass voor het water van de Keutelbeek is voorzien van een laagje beton. Inmiddels stroomt het water door deze bypass en kunnen we vaart maken met de sloop van de oude kokerduiker.

Verder zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het zgn. ‘Karrenspoor’. Dit stenen pad loopt straks evenwijdig aan de gracht, vanaf de duikerbrug richting de Haspelsestraat.

Foto's van de werkzaamheden.
Aanmelden nieuwsbrief