Nieuwe openbare ruimte

Deze week zijn we gestart met het openstellen van de nieuwe openbare ruimte rond Ligne. Een overzicht van de ´spelregels´ van het nieuwe gebied.

Parkeren
Bezoekers van Ligne kunnen hun voertuig tegen betaling parkeren in de Ligneparking (380 plaatsen) of de Odaparking (635 plaatsen). Het is bezoekers van Ligne niet toegestaan om te parkeren op Linde of het tijdelijke parkeerterrein langs de Haspelsestraat. Dit is duidelijk aangegeven op de bebording. Foutparkeerders riskeren een boete.

Fietsenkelder
Komt u op de (brom)fiets naar Ligne? Dan kunt u deze stallen in een van de ca. 400 plekken in de fietsenkelder van Ligne. De ingang bevindt zich aan de Linde.

LET OP: het is niet toegestaan (brom)fietsen te stallen op de Linde, het plein Ligne, in de Willie Hillenstraat of in de Wolf en Hertzdahlstraat. Foutgestalde (brom)fietsen kunnen worden weggehaald!

Shared space
Linde, het plein Ligne en de Willie Hillenstraat zijn shared space voor voetgangers en fietsers. In de Wolf en Hertzdahlstraat mag u alleen fietsen buiten de openingstijden van de daar gelegen winkels.

Laden en lossen maximaal 4 ton
Laden en lossen is alleen toegestaan in de laad- en loshavens en op plein Ligne in de Willie Hillenstraat en de Wolf en Hertzdahlstraat binnen de venstertijden die ook gelden in het centrum van Sittard. Deze straten liggen boven op de Ligneparking. Daarom is hier uitsluitend verkeer toegelaten van maximaal 4 ton.

Schootsvelden voor Ligne afgesloten
Na de bouwvakvakantie beginnen we met de voorbereidingen van het openleggen van de Keutelbeek. De schootsvelden voor Ligne zijn daarom afgesloten tot de zomer van 2017.

Straatmeubilair
Alle straatverlichting is aangebracht en de straatnaam- en verkeersborden zijn geplaatst.. De prullenbakken volgen na de bouwvak.

Ingebruikneming gebouwen Zuyd en De Domijnen
In de loop van augustus wordt de inrichting en verhuizing van Zuyd Hogeschool en De Domijnen afgerond. Dan  melden zich de eerste medewerkers en studenten in Ligne.

De officiële ingebruikname van Ligne door Zuyd Hogeschool en De Domijnen vindt plaats op donderdag 1 september.

Busroute
Vanaf maandag 15 augustus neemt Veolia de Rijksweg Noord weer op in haar route van en naar station Sittard. Voor Ligne zijn bushaltes geplaatst.

Parkeren Zuyd Hogeschool
Personeel en studenten van Zuyd Hogeschool kunnen betaald parkeren op het parkeerterrein aan de Heinseweg. Dit terrein met ca. 225 parkeerplaatsen is exclusief toegankelijk voor bezitters van een Zuydpas.

Toezicht en handhaving
Regels in de openbare ruimte rond Ligne zijn duidelijk aangegeven op (verkeers)borden. Toezichthouders en handhavers houden vanaf de openstelling een extra oogje in het zeil. Waar nodig delen zij waarschuwingen of boetes uit.
Aanmelden nieuwsbrief