Reconstructie Rijksweg Noord ter hoogte van Ligne

In april zijn de gebouwen van Ligne klaar voor de inrichters en verhuizers. Zij moeten de gebouwen dan goed kunnen bereiken. In overleg met omwonenden en ondernemers is daarom besloten de Rijksweg Noord ter hoogte van Ligne eerder en in een hoger tempo aan te pakken.

De reconstructie van de Rijksweg Noord vindt plaats van 4 april tot 1 september 2016. Vanaf het kruispunt met de Wilhelminastraat tot aan het kruispunt met de Overhovenerstraat is de Rijksweg dan in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg wél vervolgen, op een nieuw fiets- en voetpad aan de kant van de nieuwbouw.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen die rond Ligne van kracht zijn.

Reconstructie Rijksweg Noord ter hoogte van Ligne

Maandag 4 april starten we met de reconstructie van de Rijksweg Noord op het weggedeelte van Linde tot de Wilhelminastraat. De Rijksweg Noord is dan tussen de Overhovenerstraat en de Wilhelminastraat in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Laden en lossen blijft mogelijk op de daarvoor aangegeven locaties. Voor fietsers en voetgangers wordt een doorgang open gehouden.

Verkeersmaatregelen
De verkeersmaatregelen gaan in op maandag 4 april en zullen in de loop van maandagochtend compleet van kracht zijn. Het bebordingsplan van de nieuwe verkeerssituatie vindt u hier. In de tweede helft van maart plaatsen we vooraankondigingen waarop we aangeven dat vanaf 4 april 2016 doorgaand verkeer richting Geleen over de Rijksweg Noord niet mogelijk is.

Voor gemotoriseerd verkeer komende uit de richting van Geleen verandert er niets. De bestaande omleidingen blijven van kracht. Gemotoriseerd verkeer in de richting van Geleen wordt omgeleid. Bij rotonde De Wissel geven we aan dat verder rijden richting Rijksweg Noord niet mogelijk is. Er is wel nog bestemmingsverkeer mogelijk richting Overhovenerstraat en Walramstraat en de daar gelegen parkeergarage van Hendiks Mode. Ook de carwash van Beursgens en de woningen en winkels tot Linde zijn bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Bewoners en winkeliers waar voor de deur gewerkt wordt, ontvangen tijdig bericht over de planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor hun bereikbaarheid.

Werkzaamheden
In het hele wegvak van Linde tot Wilheminastraat worden drie nieuwe riolen aangelegd: een hemelwaterriool en twee vuilwaterriolen. Langs de nieuwbouw van Ligne is het vuilwaterriool al in 2013 aangelegd. Het nieuwe wegvak is hier al gedeeltelijk gereed en blijft open voor voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We starten bij Linde en het werk schuift als een “treintje” op richting Wilhelminastraat. We vervangen telkens ca. 25 meter riool en maken aansluitend de bovenbouw. Dit is een doorlopend proces waarbij de rioolploeg vooruit blijft en de stratenmaker volgt.

Op de kruispunten Linde, Walramstraat, Steenweg en Wilheminastraat worden de riool verbindingen gemaakt. Verder zijn er een aantal asfaltdagen, waarop we vier verschillende asfaltslagen aanbrengen. Tot slot worden de verkeerslichten opnieuw aangelegd op de kruispunten Willie Hillenstraat (Ligne) met Walramstraat en Voorstad met Steenweg.

Planning
De werkzaamheden worden geconcentreerd uitgevoerd in een periode van vier maanden. Medio augustus wordt de Rijksweg Noord weer helemaal opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dit valt samen met de publieke ingebruikname van de gebouwen en de nieuwe straten van Ligne. Medio juni 2016 komt de nieuwe brug over de Keutelbeek bij Linde al gereed. Dan zijn de ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling van Ligne bereikbaar vanaf de Haspelsestraat.

Openbare ruimte Ligne

Ook in de carnavalsweek is weer hard gewerkt aan de openbare ruimte rond Ligne. Op sommige plekken is al goed te zien hoe de bestrating er straks uit komt te zien.

Linde
Afgelopen week zijn de funderingspalen geboord voor het landhoofd van de brug bij Linde en voor de boombanken in de winkelstraat. Deze palen moeten nu een tijdje uitharden. Eind februari maken we bij Linde een bypass voor de Keutelbeek. Daarna starten we met de bouw van de nieuwe brug. En gaan we de eerste dertig meter kokerduiker slopen.

Rijksweg Noord
Deze week zijn we op de Rijksweg Noord gestart met het aanbrengen van de nieuwe fiets- en voetpaden aan de kant van de nieuwbouw. Pas als deze paden klaar zijn, beginnen we met de reconstructie van het wegdek zelf. Fietsers en voetgangers kunnen dan gewoon hun route vervolgen en hoeven niet te worden omgeleid.

Winkelstraat
In Wolf en Hertzdahlstraat, Willie Hillenstraat en het plein Ligne zijn we bezig met de bestrating. Langs de gebouwen komen mooie natuurstenen plinten. De eindsituatie van de openbare ruimte begint hier al goed zichtbaar te worden.

Voor foto's klik hier.

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2016 week 5

Alle werkzaamheden aan de buitenzijde van het project zijn op enkele punten na inmiddels uitgevoerd. De aannemer is momenteel volop bezig met de afbouw van alle binnenruimten. Daarnaast worden de planningen gemaakt om te komen tot een goede oplevering van de gebouwen op 1 april a.s.

Voor de laatste foto's klik hier

Banken van natuursteen

In de openbare ruimte rond Ligne komen op verschillende plaatsen natuurstenen zitelementen. Het natuursteen dat daarvoor wordt gebruikt, is vorige week gekeurd in de fabriek in China. De banken stonden netjes opgesteld om de afwerking van de randen en overgangen goed te kunnen controleren.  Een imposant beeld! Nieuwsgierig? Kijk hier voor de foto's!