Update openbare ruimte

Brug Linde / keutelbeek
Afgelopen week is de eerste 20m2 bodem van de keutelbeek bekleed met stortstenen. Dit geeft een goed beeld van hoe de bodem er straks overal uitziet. Dinsdag 5 april plaatsen we de brugliggers van de brug Linde over de keutelbeek. Daarna wordt de brug verder afgebouwd. Tijdens het plaatsen van de liggers kan enige verkeersoverlast ontstaan op de Haspelsestraat ter hoogte van de Odaparking. Over enkele weken starten we met de bekleding van de damwand ter hoogte van de brug Linde. Daarna kunnen we het laatste deel van de beekbodem verder afmaken.  

Haspelsestraat ter hoogte van Odaparking
Gelijktijdig met de brug Linde wordt ook de Haspelsestraat ter hoogte van de Odaparking verder afgebouwd. De asfaltering vindt gelijktijdig plaats met die van de Rijksweg Noord. Als de Haspelsestraat klaar is, verwijderen we de huidige verkeersbypass.

Rijksweg Noord
Maandag 4 april starten we met de reconstructie van de Rijksweg Noord / Rijksweg Zuid tot aan de kruising met de Wilhelminastraat. De afgelopen weken zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. We hopen hierbij ook op de medewerking en begrip van de omwonenden want we zullen het samen moeten maken! De Rijksweg Noord zal voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten zijn van kruising Linde tot aan de kruising met de Wilhelminastraat. Bewoners van de Linde kunnen de borden “L” volgen vanaf rotonde de Wissel.

Plein Ligne / Winkelstraten
We zijn nog druk bezig met de aanleg van de natuurstenen keitjes op het Ligne plein. Hier wordt het lijnenspel al mooi zichtbaar. Volgende week plaatsen we de natuurstenen boombanken op het Ligne plein en in de winkelstraten.

Voor meer foto's klik hier

Sleuteloverdracht

Bouwontwikkeling Jongen (Volker Wessels) heeft op 31 maart de sleutels van het onderwijs- en culturele deel van Ligne overgedragen aan Zuyd Hogeschool en de gemeente Sittard-Geleen. De komende maanden wordt het gebouw verder ingericht en klaar gemaakt voor de ingebruikname in september.

Sloop koker Keutelbeek gestart

Maandag14 maart vonden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de eerste sloopfase van de koker van de Keutelbeek. Op de plek waar de nieuwe brug Linde komt, is een uitneembaar schot in de koker geplaatst. Benedenstrooms is de koker dichtgezet met bigbags en de vissen zijn overgezet. Dinsdag 15 maart is vervolgens daadwerkelijk gestart met het slopen van de eerste 30 m koker Keutelbeek.

voor meer foto's klik hier

Samenwerkingsovereenkomst Coffe Mundo & Bibliotheek

Zuyd Hogeschool en Cultuurbedrijf De Domijnen nemen in september gezamelijk de bibliotheek in het zuidblok van Ligne in gebruik. Hierbij zal een doorbraak worden gerealiseerd naar de recent door ondernemer Koen van Beek aangehuurde naastgelegen commerciele ruimte. De afspraken over de beoogde synergie tussen beide functies zijn verwoord in een samenwerkingsovereenkomst die op 14 maart door de partijen is getekend.

Ondernemer Koen van Beek, welke ook een vestiging heeft aan de Markt in Sittard, is de eerste partij die de stap naar Ligne zet. De keuze voor Ligne was voor hem niet zo moeilijk. Niet alleen omdat hij als Sittardse ondernemer de komst van Ligne een mooie ontwikkeling voor de stad vindt, maar ook omdat er in een gebied waar zoveel verschillende functies bij elkaar komen een coffeebar goed tot zijn recht komt.

Qua ligging had Van Beek, omdat hij de eerste ondernemer is die zijn intrek in Ligne gaat nemen, keuze genoeg. Hij koos voor de ruimte op de hoek van de Wolf en Hertzdahlstraat en het plein Ligne. Een extra hoge ruimte met de deuren aan het plein en daarbij de mogelijkheid voor een doorbraak naar de naastgelegen bibliotheek welke nu dus ook gerealiseerd wordt.

De nieuwe zaak van Koen en zijn partner Georgette krijgt een volledige vergunning. Voor een drankje – bij mooi weer op het terras op het plein – kun je er straks dus ook terecht.

Op de foto  van www.sittard-geleen.nieuws.nl staan v.l.n.r. Georgette van Geleijnen en Koen van Beek van Coffee Mundo, wethouder Noël Lebens, Carlo Külter van Bouwontwikkeling Jongen, wethouder Ruud Guyt, Tom de Rooij van Cultuurbedrijf De Domijnen en Olaf van Nugteren van Zuyd Hogeschool.

Update openbare ruimte

Brug Linde / keutelbeek
Afgelopen week is het landhoofd van de brug bij Linde gestort. In week 11 starten we met de sloop van de eerste dertig meter kokerduiker en de realisatie van een gedeelte van de Keutelbeek. Hierna kunnen we de brugliggers over de Keutelbeek leggen en de brug afbouwen.

In week 11 wordt de bypass in gebruik genomen voor het water van de Keutelbeek. De betonkoker kan dan droog gesloopt worden.  

Winkelstraten
De werkzaamheden aan de winkelstraten op het binnenplanse deel van Ligne zijn klaar. De definitieve situatie is hier nu zichtbaar. Momenteel brengen we nog natuurstenen keitjes aan op het cultuurplein. Het lijnenspel is hier al goed zichtbaar.

Voor foto's van de werkzaamheden klik hier