Nieuwe acquisitieset Sittard

Het historisch centrum van Sittard is een aantrekkelijke vestigingsplek voor Retail en Horeca. Deze boodschap brengt Sittard-Geleen bij zoveel mogelijk (potentiële) ondernemers en investeerders onder de aandacht.

Update openbare ruimte

3 juni 2016 - Een korte update van de werkzaamheden bij de brug Linde, in de Haspelsestraat en op de Rijksweg.

Update openbare ruimte

17 juni 2016 - Een korte update van de werkzaamheden bij de Linde, in de Haspelsestraat, op de Rijksweg en op het Ligne plein.

Asfaltering Rijksweg en Haspelsestraat

Als de weersomstandigheden het toelaten, brengen we op 31 mei en 1 juni asfalt aan op de Rijksweg Noord en in de Haspelsestraat. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Odaparking en het centrum van Sittard. Ivm voorbereidende werkzaamheden is de Odaparking ook op 24, 25 en 26 mei anders bereikbaar.

Update openbare ruimte

Brug Linde / Keutelbeek
In week 15 is de beton van de eerste druklaag van brug Linde gestort. In de weken daarna zijn de dwarsvoorspanning en de schampranden aangebracht en is het laatste deel beton van de brug gestort. Momenteel worden de kabels en leidingen door de brug gevoerd en om gekoppeld in de Linde en de Haspelsestraat nabij de Oda parking.