Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Wat en hoe

U kunt het ontwerp van het bestemmingsplan, dat bestaat uit een verbeelding, regels, een toelichting en de bijbehorende onderzoeken inzien van donderdag 30 augustus 2012  tot en met 10 oktober 2012 bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel Geleen (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur op afspraak en op maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur op afspraak, Markt 1 te Geleen. Tevens ligt het besluit van burgemeester en wethouders ter inzage.


Zienswijze kenbaar maken

Binnen de termijn van ter inzage legging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling (maar bij voorkeur schriftelijk) uw zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Raad van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ruimtelijk Ontwerp, na telefonische afspraak met dhr. R. Friesen, telefoon 046-4777777. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Nettorama kan verhuizen

Of de nieuwbouw kan starten in 2013 hangt af van de snelheid waarmee de Nettorama van de Rijkweg Noord kan verhuizen naar haar nieuwe locatie aan de De Limpensstraat . Vertraging dreigde omdat omwonenden van de nieuwe locatie aan De Limpensstraat bezwaar hadden aangetekend tegen de komst van de Nettorama. De rechtbank in Maastricht heeft het schorsingsverzoek afgewezen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning voor de nieuwe Nettorama op deze locatie nu van kracht is. Nettorama kan starten met de bouw van de supermarkt.

Voorlopig ontwerp gereed

Op 31 januari 2012 is het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouwlocatie aan het publiek gepresenteerd. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Stadsschouwburg onthulden de architecten Jeanne Dekkers, Rapp + Rapp en Lodewijk Baljon hun plannen voor het gebied tussen de Haspelsestraat, Linde en de Rijksweg Noord in Sittard. Wethouder Ruud Guyt sprak van een complex proces dat het resultaat is van het (denk)werk van velen, maar vooral van de betrokken architecten. "Vanaf nu werken de architecten aan het definitieve ontwerp, dat naar verwachting juli 2012 gereed is,” aldus Guyt. 

Ondertekening Overeenkomst over ontwerp en realisatie De Dobbelsteen getekend

Gemeente Sittard-Geleen, Hogeschool Zuyd en Bouwontwikkeling Zuid hebben op 13 juli 2011 getekend voor het ontwerp en de realisatie van het plangebied De Dobbelsteen. In deze ‘design-, construct- en build-contracten’ hebben de partijen in één keer alle afspraken rond het ontwerp en de realisatie vastgelegd. De afspraken gaan over het gehele proces tot en met de oplevering van het plangebied. 

Hogeschool Zuyd geeft fiat aan Dobbelsteen

Het college van B&W van Sittard-Geleen is verheugd over de instemming van de Raad van Toezicht van Hogeschool Zuyd om deel te nemen aan het project De Dobbelsteen.