Definitief Ontwerp Openbare Ruimte

Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en in samenwerking met Bouwontwikkeling Jongen, architectenbureau's Rapp+Rapp architecten en Jeanne Dekkers Architectuur en de toekomstige gebruikers van de gebouwen de openbare ruimte rondom het nieuwe culturele centrum Ligne ontworpen. Het inrichtingplan openbare ruimte omvat het plein en de ruimte tussen de gebouwdelen van Ligne, de aanliggende straten, de ontkluizing van de Keutelbeek, de Schootsvelden, de bruggen over de beek en over de gracht naar de binnenstad, Rijksweg Noord/Zuid tussen de Odasingel en de Wilhelminastraat. Kortom, het betreft een integraal plan om de nieuwe ontwikkelingen naadloos op het bestaande en het nieuwe aan te laten sluiten.

In januari 2012 is in de Stadsschouwburg het ‘Voorontwerp 2.1 openbare ruimte de Dobbelsteen’ gepresenteerd. Het plan is vervolgens, in samenhang met de voortgang van de ontwerpen van de bebouwing, doorontwikkeld en gepresenteerd tot het voorliggende Definitieve Ontwerp.Daarbij is rekening gehouden met voortschrijdend inzicht, gewijzigde omstandigheden en het commentaar van betrokken partijen.

Klik hier voor een impressie van het toekomstige eindresultaat.

Werkzaamheden fietsenstalling Parklaan

Maandag 4 februari beginnen de werkzaamheden voor de tijdelijke fietsenstalling aan de Parklaan. Deze werkzaamheden duren t/m week 8. In de week van carnaval wordt niet gewerkt. De fietsenstalling aan de Haspelsestraat wordt pas afgebroken als de stalling aan de Parklaan klaar is.

Bomenkap plangebied Ligne

Maandag 21 januari start de gemeente met de kap van bomen en houtopstanden aan de Haspelsestraat. Ook de aannemer kapt in week 4 en 5 bomen in het gebied waar straks Ligne verrijst.

Favoriet Ligne officieel van kracht

Het nieuwbouwproject dat tot dusver de werktitel  De Dobbelsteen had heeft een nieuwe naam gekregen en heet voortaan Ligne. De projectpartners Zuyd Hogeschool, Bouwontwikkeling Jongen en de gemeente hebben deze naam inmiddels officieel bekrachtigd.

Stemtraject afgerond

Van 19 september tot 24 oktober 2012 heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om te stemmen op één van de vier voorgestelde namen voor dé nieuwe ontmoetingsplek van Sittard.
Ruim 2000 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun stem te laten horen. Graag willen wij iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht.