Werkzaamheden juni - november 2013

Een overzicht van de werkzaamheden en voorbereidingen voor start bouw van Ligne, van juni tot en met november 2013.

Fietsenstalling Parklaan open

De nieuwe gratis en bewaakte fietsenstalling aan de Parklaan is open. Deze stalling vervangt de fietsenstalling aan de Haspelsestraat, die moet wijken in verband met werkzaamheden voor Ligne. De stalling aan de Haspelsestraat is niet meer in gebruik.

Meer informatie over fietsen in de gemeente Sittard-Geleen vindt u op http://www.sittard-geleen.nl/Verkeer_en_vervoer/Fietsen

Daelzicht tekent voor huisvesting in Ligne

Op 28 februari ondertekende mevrouw J.M.A. Buijks-Schmitz van de Raad
van Bestuur van Daelzicht een intentieovereenkomst voor het huren van
30 cliëntappartementen en diverse andere ruimten in het zuidblok
van Ligne voor een periode van 15 jaar.

Met deze intentieovereenkomst is de volgende stap gezet op weg naar de realisatie van de zorgwoningen zoals deze in het ontwerp van het zuidblok zijn meegenomen. Bouwontwikkeling Jongen gaat nu op zoek naar een corporatie of belegger voor dit deel van Ligne.

Omgevings vergunningen aangevraagd

De ontwikkelaar van Ligne, Bouwontwikkeling Jongen, heeft op 18 februari een omgevingsvergunning aangevraagd voor de gebouwen. Op diezelfde datum heeft de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de openbare ruimte. Daarmee is de ontwerpfase van Ligne nu helemaal afgerond en begint de fase van technische voorbereiding. Tijdens deze fase verwijderen we de laatste bebouwingen in het plangebied, leggen we nieuwe kabels en leidingen en laten we archeologisch onderzoek verrichten. Deze fase duurt tot eind 2013.

Ligne is onherroepelijk

Op 19 december 2012 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen het bestemmingsplan voor Ligne en de onttrekkingsbesluiten van diverse wegdelen in het plangebied vastgesteld. Beide besluiten zijn op 2 januari jl. gepubliceerd. Bij de Raad van State en de Rechtbank van Maastricht is navraag gedaan of er beroeps- of schorsingsverzoeken zijn binnengekomen op bovenstaande besluiten van de gemeenteraad. Dat blijkt niet het geval. Daarmee zijn zowel bestemmingsplan als het besluit om (delen van) de Deken Tijssenstraat en Haspelsestraat te onttrekken aan het openbare verkeer, onherroepelijk.