Kapotte buisverbinding grachten

Bij de aanleg van nieuwe riolering voor Ligne, bleek vanochtend dat de buis kapot is die de grachten ondergronds verbindt ter hoogte van de Deken Tijssenstraat. Deze schade moet worden hersteld voordat de werkzaamheden aan het riool kunnen worden hervat. Om de binnenstad goed bereikbaar te houden tijdens het St. Rosafestival, is ervoor gekozen om de herstelwerkzaamheden over het weekend heen te tillen.

Verbindingsweg eerder klaar

Het nieuwe verbindende weggedeelte van de Haspelsestraat naar de Deken Tijssenstraat / Oude Markt is klaar en vanaf dinsdag 20 augustus in gebruik.

Wennen aan nieuwe verkeerssituatie Rijksweg Noord

Om de werkzaamheden voor Ligne veilig te kunnen uitvoeren, is sinds vorige week een aantal verkeersmaatregelen ingesteld. Zowel bestemmings- als doorgaand verkeer moesten wennen aan de nieuwe situatie, die bovendien niet overal even duidelijk bleek. Dit laatste is inmiddels bijgesteld.

Rijksweg Noord in Noordelijke richting afgesloten

Wegens voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van Ligne is de Rijksweg Noord in Noordelijke richting afgesloten vanaf 12 augustus 2013. In dit rijbaanvlak komt het nieuwe tracé voor kabels & leidingen, riool en Het Groene Net te liggen. Ook worden via deze route bouwmaterialen aangevoerd. Al het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.

Fietsers kunnen in beide rijrichting gebruik blijven maken van de Rijksweg Noord. Bushaltes zijn verplaatst naar de Dr Nolenslaan. Parkeerplekken vervallen.

Zie ook eerdere berichtgeving omtrent het BLVC-plan dat is opgesteld om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouw- en voorbereidende werkzaamheden van Ligne te waarborgen.

Lek in transportleiding

Op maandag 5 augustus is bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan in een gastransportleiding. Het gaat om de plek van de voormalige Deken Tijssenflat. De brandweer heeft met een watergordijn verdere verspreiding van het gas voorkomen. Enexis heeft het lek maandagmiddag nog gedicht.