Schade aan buisverbinging groter dan gedacht

De eerder gemelde schade aan de buisverbinding onder de grachten blijkt omvangrijker dan gedacht. Om de precieze omvang van de schade te bepalen, worden de buizen deze week met een camera geïnspecteerd. Verkeer hoeft niet te worden omgeleid.

Gaslek

Maandagmiddag 26 augustus is bij werkzaamheden door de nutsbedrijven een lek aan de gasleiding ontstaan. Op last van de brandweer werd het verkeer van en naar de binnenstad voor enige tijd gestremd. De lekkage is inmiddels verholpen en het verkeer kan weer door.

Ondernemers kiezen tweerichtingsverkeer

Het centrummanagement heeft inmiddels laten weten dat de geconsulteerde ondernemers ervoor kiezen om de Rijksweg Noord in 2 rijrichtingen open te houden in de periode november 2013 tot augustus 2014. Meer hierover in een latere nieuwsbrief.

Overzicht aangepaste maatregelen

In juli presenteerden we de verkeersmaatregelen voor Ligne aan omwonenden en ondernemers. De verbetervoorstellen die we die avond kregen, zijn uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de meldingen die we na de start van de verkeersmaatregelen binnenkregen van politie en oplettende omwonenden en ondernemers. Op basis hiervan is de plankaart voor Ligne aangepast. Een overzicht van alle aanpassingen en een verslag over de opvolging van de verbetervoorstellen, vindt u in de memo aan de gemeenteraad.

Inrit Odaparking

Woensdag 28 augustus voert KPN tussen 06.00-12.00 werkzaamheden uit vóór de inrit van de Odaparking aan de Haspelsestraat. Deze inrit is dan tijdelijk gesloten. De uitrit blijft gewoon open. Een verkeersbegeleider verwijst parkeerders ter plekke naar de ingang in de Paardestraat.