Paden Haspelsestraat

26-09-2013 - Het toegangspad naar privéparkeerplaatsen aan de achterzijde van bedrijven aan de Brandstraat is geasfalteerd. De openstelling van dit pad laat echter nog even op zich wachten. Dat heeft alles te maken met de aanleg van het tijdelijke voetpad langs de stadswal én het Oktoberfeest.

Werkzaamheden tijdens Oktoberfeest

Het bouwterrein van Ligne grenst aan het festivalterrein van het Oktoberfeest. Van 11 t/m 16 oktober worden weer duizenden bezoekers verwacht op het grootste najaarsfeest van het zuiden.

Gemeente en aannemers doen er alles aan om het festivalterrein bereikbaar en veilig te houden. Komt u te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of de auto? Volgt u dan de aanwijzingen naar het festivalterrein. Zo komt u snel, goed en veilig op de plek waar u moet zijn!

Voor een goede voorbereiding vindt u hier alvast enkele aanwijzingen.

Fietspad en trottoir Haspelsestraat afgesloten

Het fietspad en het trottoir van de Haspelsestraat zijn uit veiligheidsoverwegingen afgesloten tot en met donderdag 5 september. De weg is over de volle breedte opgebroken voor de nieuwe rioolaansluiting vanuit de Schootsvelden op de Haspelsestraat, Brandstraat en Voorstad. Winkels en bedrijven aan de Haspelsestraat zijn voor voetgangers bereikbaar vanuit de Brandstraat en Voorstad.

Verkeer Stationsplein

Omleidingroutes voor Ligne leiden tot grotere verkeersdrukte rond het Stationsplein. Voor de veiligheid van de vele voetgangers die hier dagelijks de weg oversteken, blijft het eenrichtingsverkeer op het Stationsplein voor gemotoriseerd verkeer voorlopig gehandhaafd.

Weer water in grachten

Camera-inspectie van de buisverbinding onder de Deken Tijssenstraat heeft geen verdere defecten aangetoond. Het kapotte deel is gerepareerd en het nieuwe riool voor Ligne is aangelegd. Inmiddels stroomt er ook weer water door de opgeschoonde grachten.