Rondleiding archeologie

In de bouwput van Ligne vonden archeologen sporen van permanente bewoning van duizenden jaren geleden. Wilt u weten wat ze allemaal aantroffen? Kom dan naar één van de rondleidingen op zaterdag 18 januari.

Bodemsanering

Met het vorderen van het archeologisch onderzoek worden ook de saneringen onder de voormalige Nettorama afgerond. En komt ook het afvoeren van de uitkomende gronden goed op gang. Schone en verwerkbare grond wordt per vrachtwagen afgevoerd naar het Grensmaasproject bij Trierveld in Grevenbicht.

Archeologie

Het archeologisch onderzoek vordert gestaag. De derde proefsleuf onder de voormalige Nettorama wordt thans getrokken. En aan de zijde Rijksweg is men al begonnen met het ontgraven van de ruimte tussen de proefsleuven.

Damwanden langs de beek

Het aanbrengen van de damwanden langs de beek is in volle gang. Om trillingoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er eerst voorgeboord. Tijdens dit boren wordt bentoniet aangebracht in het boorgat. Vervolgens wordt met een kraan de damwand aangebracht.

Werkzaamheden Haspelsestraat

Woensdag 11 december voert Geonius Geotechniek BV in opdracht van de gemeente een 2-tal sonderingen uit in de Haspelsestraat. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de ingang van de Odaparking en beginnen rond 18.30 uur. De Haspelsestraat wordt niet afgesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 tot 4 uur. Verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars.