Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2014 week 39

De werkzaamheden op de begane grond vloer vorderen gestaag en de meeste wanden en kolommen zijn inmiddels gerealiseerd. Het eerste gedeelte van de verdiepingsvloer is gestort en ook de eerste kolommen op de eerste verdieping zijn inmiddels aangebracht.

Voor de laatste foto's klik hier

Verkeersmaatregelen – Update

Sinds de invoering op 18 augustus, zijn de verkeersmaatregelen rond Ligne op onderdelen aangepast. Een korte update.

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2014 week 35

De begane grondvloer is geheel klaar en het eerste gedeelte van de 1e verdiepingsvloer is op dit moment in uitvoering. Daarnaast is de aannemer volop bezig met het aanbrengen van de kolommen en wanden op de begane grond.

Voor de laatste foto's klik hier

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2014 week 28

De eerste wanden op de begane grond zijn inmiddels aangebracht. Het laatste stuk van de begane grond vloer van de garage wordt op korte termijn gestort. Tijdens de bouwvak (week 31, 32 & 33) zal niet gewerkt worden. Na de bouwvak zal op 18 en 19 augustus de barrier aan de Rijksweg worden verplaatst en de verkeerssituatie worden aangepast. Aan- en afvoer van materiaal zal dan ook van de zijde van de Rijksweg plaats vinden.

Voor de laatste foto's klik hier

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2014 week 25

De aannemer is bezig met de realisatie van het laatste gedeelte van de begane grond vloer. De contouren van het latere plein en de straatjes hier naar toe zijn inmiddels zichtbaar. T.p.v deze straatjes is het aanbrengen van de waterdichte laag “het zogenaamde” gietasfalt in volle gang. De eerste kolommen op de begane grond vloer zijn inmiddels gestort. Op korte termijn zal ook worden  gestart met het aanbrengen van de eerste wanden op de begane grond.

Voor de laatste foto's klik hier