Rondleiding nieuwe onderkomens vleermuizen

Zo’n 25 geïnteresseerden woonden op 2 april de bijeenkomst bij over de nieuwe onderkomens voor de vleermuizen rond Ligne. Gemeentelijk projectleider Sjaak Aussems gaf eerst tekst en uitleg over het onderzoek naar de vleermuispopulatie en hun favoriete hangplekken. Vervolgens werd in kaart gebracht welke nieuwe onderkomens zijn aangelegd. En werden de aanwezigen meegenomen voor een rondleiding langs de nieuwe vleermuisbunker in de schootsvelden en de kasten aan de bruggen.

Bewaren stadsmuur bij duikerbrug

Bij graafwerkzaamheden voor de nieuwe duikerbrug bij de Begijnenhofwal, stuitte de aannemer begin dit jaar op een onbekende gemetselde gang en een muur van mergelblokken.

Stadsmuur
Begin april gingen enkele bouwhistorici, onderzoekers en archeologen op verkenning in de gang. De gemetselde gang is zo goed als zeker onderdeel van een eeuwenoude duiker geweest.  De muur van mergelblokken is een deel van de oude stadsmuur die op meerdere plekken in de stadswal is aangetroffen. Nader onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat deze muur in de stadsgracht heeft gestaan. Meer hierover in de gemeentelijke Stadskrant van mei.

Conserveren
Met de bouwhistorici en archeologen is tevens onderzocht op welke wijze de gang en de muur van mergelblokken het beste kunnen worden bewaard voor de toekomst. Het advies was om de aangetroffen vondsten weer te bedekken met zand en ze zo in de grond te conserveren. De aannemer is hiermee inmiddels gestart.

Hoe verder
Nu het gat in de wal weer grotendeels is opgevuld, kunnen kabels en leidingen op hun plaats worden gelegd zonder de in de grond aanwezige vondsten te beschadigen. Vervolgens wordt de bouwput verder aangevuld en kan de bestrating worden aangelegd. Wij verwachten dat het verkeer eind mei weer gebruik kan maken van de duikerbrug.

Wat dan nog rest is het afgraven van de bypass die is gemaakt naast de duikerbrug. Bij dit ontgraven zijn de bouwhistorici, onderzoekers en archeologen weer aanwezig om alles goed te documenteren, nader te onderzoeken en te adviseren over de beste handelswijze.

Hoe Ligne tot leven komt

Journalist Erwin Schmidt en fotograaf Johannes Timmermans van Dagblad de Limburger hebben wederom de bouwplaats van Ligne bezocht en hebben de volgende verslaglegging hiervan gedaan in de editie van woensdag 25 maart van Dagblad de Limburger:

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2015 week 13

Het plaatsen van de prefab onderdelen voor de buitengevels van het Zuidblok is inmiddels in volle gang. De ruwbouw van de 2e verdieping is nagenoeg voltooid en de 3e verdiepingsvloer is in uitvoering.

In het Noordblok is men volop bezig met het aanbrengen van de installaties.

Voor de laatste foto's klik hier

Onderzoek naar mogelijk ontdekte delen Sittardse vestingwerken

Bij graafwerkzaamheden voor de nieuwe duikerbrug bij de Begijnenhofwal, zijn mogelijk delen ontdekt van oude vestingwerken met een ondergrondse gangconstructie.