1400 bezoekers Dag van de Bouw Ligne
Binnenstad Sittard in teken van Dag van de Bouw op 13 juni

De bouw van Ligne loopt op schema, het hoogste punt is inmiddels bereikt. Deze mijlpaal willen de projectpartners graag met jullie vieren tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 13 juni 2015. Iedereen is van harte welkom van 10 tot 16 uur op de bouwplaats van Ligne aan de Haspelsestraat in Sittard. Ook elders in de binnenstad kun je die dag allerlei bewonderenswaardige bouwwerken bekijken. Nieuwsgierig?

Voorstellingen Daelzicht

Tijdens de Dag van de Bouw presenteren de toekomstige gebruikers van Ligne zich. Zo ook clienten van Daelzicht die onder begeleiding van studenten Social Work van Zuyd Hogeschool diverse voorstellingen geven. U komt toch ook een kijkje nemen!

Werkzaamheden Rijksweg Noord gewijzigd

Momenteel wordt hard gewerkt om de Rijksweg Noord tussen Ligne en de rotonde klaar te krijgen voor de bouwvak. In verband met onverwachte omstandigheden, moeten we de geplande werkzaamheden in een andere volgorde uitvoeren.

Hoe het was gepland

Er wordt nu gewerkt aan de Rijksweg Noord tussen de huisnummers 76 en 122. Hier is onder andere het riool aangelegd en zijn kabels en leidingen omgelegd. Het was de bedoeling om vervolgens het trottoir, fietspad, groenstrook, inritten en parkeerplaatsen aan te leggen. En na het aanleggen van de eerste lagen asfalt op dezelfde manier te werk te gaan tussen de oneven huisnummers 47 en 87.

Wat is er aan de hand?

Helaas is er een onverwachte en grote vertraging opgetreden in de levering van de trottoirbanden vanuit China. Om ervoor te zorgen dat de aannemer toch door kan werken, moeten we bovenstaande planning veranderen. Zodat alle werkzaamheden toch nog voor de bouwvak klaar zijn.

Wat gaan we doen?

Concreet betekent dit, dat aanstaande dinsdag asfalt wordt aangebracht op de gereed liggende fundering. Dan kan het verkeer vanaf woensdag weer over het nieuwe asfalt rijden en kunnen we de weg aan de kant van de oneven huisnummers openbreken.

Wat merkt u hiervan?

De parkeerplaatsen aan de kant van de even huisnummers zijn voorlopig nog niet klaar. Om ervoor te zorgen dat u in de tussentijd toch uw auto kwijt kunt, komt er naast het asfalt voldoende funderingsmateriaal waarop u kunt parkeren. Natuurlijk doen we er alles aan om de toegangen tot woningen en bedrijven optimaal bereikbaar te houden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Verbruggen, uitvoerder van BLM, tel. 06-2001 0371. Bij hem kunt u desgewenst ook terecht voor het maken van detailafspraken.

Nieuwe huisvesting voor de watervleermuizen

Ligne zorgt volop voor bouwkundige uitdagingen, maar in de marge moeten ook andere noten gekraakt worden. Waarheen bijvoorbeeld met de ongeveer zestig watervleermuizen die leven in en rond de overkluizing van de Keutelbeek? Voor de beschermde diertjes zijn zo’n 12 speciale vleermuiskasten aan de bruggen gebouwd en een grotere bunker. En nu maar hopen dat ze tevreden zijn.

Lees ook het artikel in de stadskrant van mei 2015 voor meer informatie over de nieuwe huisvesting voor de watervleermuizen.