Proefsleuven Rijksweg, Linde en Haspelsestraat

De technische voorbereidingen voor het vernieuwen van de Rijksweg Noord tussen Linde en de Wilhelminastraat zijn in volle gang. Om in kaart te brengen waar in de directe omgeving overal kabels en leidingen in de grond liggen, worden er vanaf volgende week enkele proefsleuven gegraven in de Rijksweg, Linde en de Haspelsestraat. De sleuven worden voornamelijk gegraven in de trottoirs. Na het inmeten van de aangetroffen kabels en leidingen worden de proefsleuven weer dichtgemaakt en de bestrating hersteld. Op deze manier proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Water in de gracht

De werkzaamheden aan de duikerbrug bij de Begijnenhofwal zijn klaar. Vanmiddag zijn de grachten aan de voet van de Dominicanenwal en de Begijnenhofwal met elkaar verbonden.

Jenny van Gansewinkel winnaar fotowedstrijd Dag van de Bouw
19e eeuws waterwerk opgegraven

Bij het afgraven van de wal bij de Begijnenhofwal  is een 19e eeuwse waterafvoer opgegraven. Archeologen en bouwhistorici waren hierbij betrokken. Het waterwerk is zichtbaar geworden bij de werkzaamheden in de Deken Tijssenstraat waar een duikerbrug wordt aangelegd die over de stadsgracht voert.

De historische waterafvoer is niet lang zichtbaar want het wordt binnenkort met zand afgedekt. Op deze manier blijft het werk wel bewaard voor de toekomst maar is het niet meer zichtbaar.  Immers,  op deze plek wordt gewerkt aan het profiel van de gracht. 

Een klein deel van de in de bodem aangetroffen resten van bebouwing hoeft uit historisch oogpunt niet bewaard te blijven en wordt afgebroken.  Dit deel is op de foto geel gemarkeerd.

Werkzaamheden Groene Net

Binnenkort starten diverse werkzaamheden voor de aanleg van Het Groene Net. Van juni tot en met september heeft dit gevolgen voor de bereikbaarheid van de Overhovenerstraat, de Rijksweg Noord en de Walramstraat.