Start werkzaamheden Openbare Ruimte Ligne, fase Linde

Recent is bekend gemaakt dat Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. uit Schijndel de komende twee jaren de openbare ruimte rondom Ligne zal aanleggen. Op korte termijn zal Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. starten met hun werkzaamheden in de Linde. De Linde wordt vanaf de start op 2 november 2015 in twee delen aangepakt en in week 51 afgerond, ijs en weder dienende het weer.

Deel 1 Linde t.h.v. huisnummer 16-18 tot Linde huisnummer 10.  

Deel 2 Linde t.h.v. huisnummer 10 tot kruising Linde-Rijksweg Noord. 

De werkzaamheden starten aan de zijde van de Haspelsestraat. Wanneer de bestaande verharding nog niet is opgebroken kunt u gebruik blijven maken van uw oprit via de route Rijksweg Noord-Linde.

Werkzaamheden
Tijdens de reconstructie van de Linde wordt de bestaande verhardingsconstructie verwijderd en waar nodig aanpassingen gedaan aan het riool. Hierna wordt de nieuwe elementenverharding weer aangebracht. Ook worden proefsleuven gegraven en voorbereidingen getroffen om het landhoofd van de brug aan de zijde van de Haspelsestraat te realiseren. Tijdens deze werkzaamheden zal een gedeelte van de rijstrook in de Haspelsestraat richting Deken Tijssenstraat worden afgezet. Deze tijdelijke verkeersmaatregel gaat in op maandag 2 november en duurt tot en met vrijdag 5 november.

Parkeren
Ten tijde van de werkzaamheden voor uw woning kunt u uw auto parkeren op de tijdelijke parkeerplaats aan de Haspelsestraat (boven op de odaparking). Deze parkeerplaats wordt gemarkeerd middels bouwhekken en de bewoners van de betreffende panden ontvangen van ons een parkeerkaart die zij, ingevuld en zichtbaar, onder de voorruit dienen te leggen. Bewoners van de betreffende panden worden tijdig op de hoogte gesteld wanneer uw oprit niet meer bereikbaar is.

Huisvuil
Huisvuil kan op de normale dagen worden aangeboden door de container voor de woning te plaatsen. Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. zal de de containers verzamelen naar één punt en deze ook weer terug naar woningen brengen wanneer ze geleegd zijn.

Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan kunt u deze richten aan ligne@denoudengroep.com.

Werkzaamheden WML

Maandag 12 oktober start WML met het saneren van de waterleiding in de Rijksweg Noord tussen Linde en de Deken Tijssenstraat. Linde is hierdoor van 12 t/m 14 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan Linde gewoon bereiken via de Haspelsestraat.

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2015 week 39

Momenteel is de aannemer volop bezig met het plaatsen van de aluminium kozijnen in de buitengevels. Ook is de antracietkleurige prefab reliëf gevel van het museum in uitvoering.Het Groene Net is gestart met het aansluiten van het gebouw en het aanbrengen van de binnen installaties en leidingen.

Voor de laatste foto's klik hier

Ondernemersrondleiding

Op verzoek van de lokale middenstand vond op 8 september een ondernemersrondleiding plaats in Ligne. Zo’n 100 belangstellenden namen alvast een kijkje in en rond de gebouwen. (foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl)

Het Groene Net

Het Groene Net levert straks warmte en koude aan de gebouwen van Ligne. Het leidingennetwerk rondom Ligne wordt via de Rijksweg Noord, Walramstraat en Overhovenerstraat gekoppeld aan een tijdelijk ketelhuis op de Oude Ziekenhuislocatie. Medio 2016 wordt het leidingennetwerk aangesloten op het netwerk vanaf de Biomassacentrale. Dan vervalt dit tijdelijk ketelhuis weer.