Bouw brug Linde en reconstructie Haspelsestraat

Binnenkort starten we met de bouw van de brug bij Linde en de reconstructie van de Haspelsestraat. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Profiel Rijksweg Noord Reconstructie Rijksweg Noord

Waar gewerkt wordt, is overlast. Dat is helaas niet anders. We doen er natuurlijk alles aan om die overlast zoveel mogelijk te beperken. En we proberen de overlastperiodes zo kort mogelijk te houden. Daarom vinden de werken voor de reconstructie van de Rijksweg Noord geconcentreerd plaats in de periode van april tot september 2016. De weg is dan in beide richtingen afgesloten.

Straatnamen bekend voor nieuwe openbare ruimte rond Ligne

Op 6 november 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de straatnamen vastgesteld voor de nieuwe openbare ruimte rond Ligne. Drie nieuwe straten en een pad zijn vernoemd naar Wolf en Hertzdahl, Thur Laudy, Willie Hillen en Jutta van Ravensberg. Het betreft hier personen en bedrijven die zich in Sittard vroeger verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de gebruiksfuncties die in Ligne samenkomen: onderwijs, cultuur en economie. Het centrale plein tussen de beide gebouwencomplexen heeft de naam Ligne gekregen.

Special Ligne op TV Limburg

Afgelopen week was op de Schootsvelden naast Ligne het jaarlijkse Oktoberfeest. Op TV Limburg was hier elke avond aandacht voor in de serie Oktoberfeest en Meer. De vierde aflevering was een special over de toekomstige naaste buren in Ligne.

Laatste nieuws bouwwerkzaamheden

2015 week 44

De afbouwwerkzaamheden in beide blokken zijn momenteel in volle gang en het interieur van de diverse onderdelen begint zijn vorm te krijgen. De Gemeente is gestart met het aanbrengen van de bestrating rondom de gebouwen en de nutsbedrijven met het aansluiten van de gebouwen op de diverse nutstracés.

Voor de laatste foto's klik hier